Affärsmodell

I Home4Dem har två olika affärsmodeller utvecklats utifrån analyser av användarnas behov och förutsättningar.

Inom ramen för affärsmodell A säljs IKT-lösningen privat direkt till den person som ska använda utrustningen. Affärsmodell A utvärderas av Home4Dem i Italien och Schweiz.

I modell B används IKT lösningen som en del av den offentligt finansierade vård- och omsorgen. På så sätt blir den formella vårdgivaren även användare och får tillgång till något av den information som IKT-lösningen genererar. Detta ger möjlighet för skräddarsydd vård och även larm för personer med demens. Affärsmodell B utvärderas i Sverige och Norge.

H4D models sve