Faktaark

Koordinator: I.N.R.C.A Italian National Institute of Health and Science on Ageing
9 partnere i 4 land
2 underleverandører
Varighet: 30 måneder
Oppstart: 1. september 2015
Budsjett totalt: 3.352.100 €
Offentlig støtte: 1.645.950 €
Innsats totalt: 327 PM (personmåneder)
4 utprøvinger i 4 land
Fase Aktivitet Antall brukere
1. Analyse WP1. T1.1. 80
WP1. T1.2. Ca. 60
WP1. T1.5. 80 (40 par av person med demens og pårørende)
WP2. T2.4. 80 (40 par)
2.Utprøving WP3. T3.2. 240 (120 par)
Total Ca. 540