Forretningsmodell

Demens er en overveldende sykdom og den påvirker både pasienten og de pårørende. Den fysiske, emosjonelle og økonomiske situasjonen kan skape stress og bekymring, og det trengs ofte støtte fra myndighetene og omsorgsapparatet. I løpet av sykdommen mottar pasientene typisk en rekke helse-, pleie- og omsorgsrelaterte tilbud og tiltak.

Samarbeid mellom familie og helsepersonell kan være krevende av flere årsaker, noe om kan påvirke kvaliteten av de ønskede resultatene.

bizmodel

Home4Dem har utviklet to ulike forretnings- og bruksmodeller:

In bruksmodell A vil løsningen kunne kjøpes på det kommersielle markedet av privatpersoner og familier ut fra deres preferanser og behov (sikkerhet, trygghet, forebygging osv.). Denne modellen blir i prosjektet prøvd ut i Italia og Sveits.

Bruksmodell B er utformet for å kunne bidra til effektiviteten av formelle omsorgstjenester. I denne bruksmodellen vil også formelle omsorgspersoner være brukere, og ha adgang til informasjonen som lages og lagres i løsningen om pasientene. Dette vil gjøre dem i stand til å skreddersy pleien og omsorgen til personen med demens, og å reagere på avvik eller alarmer. Denne modellen vil bli testet i Norge og i Sverige.