DomoCare

For seniorer

DomoCare®- tjenesten yter bedre sikkerhet enn enkle alarmer.Couple_1

Dersom det plutselig skulle oppstå alarmerende situasjoner, vil en varsel bli utløst automatisk. DomoCare®-sensorer er mer effektive enn vanlige sensorer idet de er i stand til å sende et varsel uten at noen “trykker på en knapp”.

Mer informasjon om DomoCare® Finnes her

For familier

family

Alle ønsker at det eldre familiemedlemmet kan bo selvstendig i sitt eget hjem lengst mulig. Når noe uforventet skjer vil DomoCare®formidle en beskjed til pleie- og omsorgspersonell og andre som skal varsles. Dette kan redusere pårørendes stress.

DomoCare® kan også understøtte dialogen mellom pårørende og pleie- og omsorgspersonell: DomoCare® samler inn og foredler objektiv informasjon om tilstanden til den eldre.

Basistjenesten (startpakken) til DomoCare® (StartTM) inneholder en standard alarmknapp som kan sende en beskjed til mottakere via SMS, e-post, eller telefon. Tjenesten kan oppgraderes til å inneholde bevegelsessensorer som installeres i taket, inngangsdøren og/eller sengen (MobilityTM og Care®).

Disse sensorer er utformet til å passe elegant inn i omgivelsene. De utløser en alarm dersom den eldre ikke returnerer til sengen om natten, eller om han eller hun ikke beveger seg. Alarmen sendes også selv om brukeren ikke har trykket på knappen, for eksempel fordi han eller hun ikke har den på seg, eller ikke er i stand til å utløse en alarm selv.

Videre, pleie- og omsorgspersonell kan motta forebyggende informasjon om den eldre, for eksempel om han eller hun beveger seg mindre enn før, eller om sovesykluset endrer karakter. Denne type informasjon gjør det mulig å sette i gang tidlige tiltak.

Mer informasjon om DomoCare®  Finnes her