Hva er Home4Dem

Home4Dem er en innovativ og modulær, tredje generasjons IKT-løsning for å støtte dem med demens og deres omsorgspersoner. Målet med Home4Dem er å takle utfordringen med demens gjennom den omfattende distribusjonen av en nyskapende IKT-plattform i markedet, og å gjøre det mulig for dem med dement å leve hjemme uavhengig og for å opprettholde et aktivt sosialt liv og dermed forbedre livskvaliteten og deres omsorgspersoner.

THE TEAM

H4D BoxDomoCare

H4D Box113

H4D BoxUpTech