UpTech

UpTech består av sensorer som sätts ut på olika platser i hemmet t ex vid sängen eller vid dörrar och en central mottagare som trådlöst samlar in data från sensorerna. Sensorerna känner av rörelser men också t ex rök och vattenläckage. När något onormalt inträffar skickas ett meddelande till en person du själv väljer ut via SMS, email eller telefonsamtal, alternativt till en larmcentral i din kommun.