Scenario

Björn är 83 år gammal och bor sedan några åt tillbaka med sin dotter och hennes familj i ett stort hus där han har en egen lägenhet. På senare tid har han börjat oroa sig för om han kommer att behöva flytta till ett särskilt boende. Han vill gärna bo kvar hemma så länge som möjligt men inser att hans dotter blir allt tröttare, vilket i sin tur gör honom ledsen. Om han bara kunde visa familjen att han klarar sina dagliga aktiviteter själv utan hjälp från någon annan. Han säger till alla att han äter regelbundet och tränar, men så är inte fallet. Han vill bara gärna att folk tror att han klarar sig själv, för att inte bli en belastning för familjen eller vården. Några gånger vaknar han på natten och undrar var hustru är. Eftersom han inte vill väcka dottern, försöker han gå tyst när han går och letar efter hustrun. Det har då hänt att han har fallit eftersom det är mörkt och han snubblar. Han skulle önska det fanns belysning som började lysa när han gick runt på natten; inte mycket ljus men kanske nere vid golvplan så att han ser var han placerar fötterna. Skulle han falla, önskar han att någon skulle få ett meddelande om det. Björn blir ibland osäker om det är natt eller dag och därmed blir han osäker på om han till exempel ska klä på sig. En gång var han ute på vintern iklädd endast en t-shirt.

Home4Dem kan bidra till självständighet och trygghet genom att skicka en signal till en valfri persons mobiltelefon eller fasta telefon när något inträffar, t ex om personen faller. De självlärande algoritmerna i Home4Dem kan också bidra till att ge Björn och hans dotter stöd. Genom att påminna vid bestämda tidpunkter om att t ex ta mediciner eller äta kan Björns beroende av dottern minska. Home4Dem kan också upptäcka om något beteende eller en aktivitet avviker från det vanliga, t ex om en person lämnar hemmet eller börjar vandra runt av oro. Även hemtjänstpersonal och andra vårdgivare kan ha hjälp och stöd av Home4Dem, för att snabbt kunna upptäcka problem och åtgärda dem.