1 + 1 = 3

Home4Dem-tekniken är under utveckling. Behoven hos vårdgivarna har kartlagts med hjälp av gruppintervjuer och samtal. Vårdgivarna är både vård- och omsorgspersonal (formella vårdgivare) och familj och vänner (informella vårdgivare). De kommande stegen i Home4Dem projektet går ut på att skapa en IKT lösning som svarar mot dessa behov. Två befintliga tekniska system, DomoCare och UpTech, utgör plattformen för den nya Home4Dem-tekniken. Både DomoCare® och UpTech tillhandahåller tjänster för ökad säkerhet och trygghet i hemmet.  Dessutom kan systemen möjliggöra en meningsfull dialog med hälso- och sjukvårdspersonal genom att ge objektiv information om t ex personens hälsotillstånd. Resultaten presenteras här på hemsidan så snart de blir tillgängliga.