Vad är Home4Dem

Home4Dem är en innovativ och modulär, tredje generationens IKT-lösning för att stödja dem med demens och deras vårdgivare. Målet med Home4Dem är att ta itu med utmaningen av demens genom en storskalig utplacering av en innovativ IKT-plattform på marknaden och för att göra det möjligt för dem med dement att leva hemma självständigt och att upprätthålla ett aktivt socialt liv och därigenom förbättra livskvaliteten och deras vårdgivare.

THE TEAM

H4D BoxDomoCare

H4D Box113

H4D BoxUpTech