1 + 1 = 3

Home4Dem-løsningen er under utvikling. Vi har benyttet fokusgrupper og såkalte empatikart for å få fram brukerkrav. Både profesjonelle og familiepårørende har medvirket i aktivitetene.

Neste trinn er å lage den nye løsningen som svarer til brukerkravene.

Denne siden vil bli oppdatert når nye resultater foreligger og Home4dem begynner å ta form.